Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in Amsterdam Zuid

Samen werken aan Zuid

Meer maatregelen tegen afvaloverlast

Bewoners in de Rivierenbuurt hebben last van een rattenplaag, ondernemers in de Pijp klagen over volle afvalbakken en ook in Oud Zuid is er zichtbaar veel zwerfafval. Veel bewoners en ondernemers in Zuid ervaren dagelijks de overlast van afval