Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 oktober 2014

Zorg voor onze Jeugd in Zuid

Er gaat veel veranderen. De kranten staan bol van de rapportages en schrikbeelden rondom de drie grote decentralisaties die van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld (zorg, jeugdzorg en participatie). De Jeugdwet maakt daar onderdeel vanuit. In Zuid is een en ander heel ver in voorbereiding en goed opgepakt door het bestuur. Zo is de Proeftuin ‘Om het Kind’ gestart in de Pijp/Rivierenbuurt 28 mei 2013. Dit is een voorbeeld van hoe we het over Zuid graag breder zouden uitrollen. Er komen in totaal 3 Ouder en Kind Teams in Zuid.

Niet alleen in de Gemeenteraad Amsterdam gaat het erover, maar ook de Stadsdelen hebben allemaal op hun eigen wijze input geleverd op de nieuwe beleidsplannen van het College voor de decentralisaties. Zo voeren wij onze taak als ogen en oren van Amsterdam Zuid uit, ook als wij er niet direct over gaan.

Op 1 oktober hebben we in de Commissie Samenleving van de Bestuurscommissie gesproken over de evaluatie van de Proeftuin Om het Kind, en het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein. Dit plan vormt eigenlijk het kader voor de Verordening Zorg voor de Jeugd die we ook op 1 oktober in de Bestuurscommissie bespraken. Bij de behandeling van de proeftuin en Verordening heb ik vanwege de vele zorgen, en de noodzaak om dit snel maar ook heel zorgvuldig op te pakken vragen gesteld. Vragen over het garanderen van privacy van kind en familie bij de uitvoering door zoveel verschillende organisaties. D66, en met haar stadsdeel Zuid, hopen dat we het privacy-convenant dat de gemeente moet opstellen ook democratisch kunnen beoordelen in de Gemeenteraad bijvoorbeeld. En over het verwachtingenmanagement: want er gaat nou eenmaal bezuinigd worden, dus daar moeten we ook eerlijk over zijn. En tenslotte over de samenhang van de verschillende aanpakken. Er zijn nl. ook Samen Doen teams in Zuid die probleemgezinnen in een breder verband helpen; vaak is daar ook een link met problemen van kinderen in het gezin. Er zijn nu nog geen afspraken over jeugdwelzijn en het -zorgbeleid.

Laten we daarom scherp blijven op het vervolg, en goed blijven zorgen voor onze jeugd in Zuid. Ik zal daar in de Bestuurscommissie Zuid in elk geval op blijven letten. Temeer daar er weer een nieuwe kleine bewoner van Zuid op komst is!

Nina Janssen, bestuurscommissie Amsterdam Zuid