Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 januari 2015

Thirza Bronner tijdelijk geïnstalleerd in bestuurscommissie

Tijdens de vergadering van de Bestuurscommissie van januari is Thirza Bronner tijdelijk beëdigd als lid van de D66-fractie. Zij zal tot medio mei Nina Leemhuis-Janssen vervangen die met zwangerschapsverlof gaat. Bronner was eerder tussen 2012 en 2014 lid van de deelraad in Zuid.

Bronner zal zich in de bestuurscommissie gaan bezighouden met Jeugd, Onderwijs, Zorg, Welzijn en Duurzaamheid. “Het zijn pittige tijden voor mensen die zorg nodig hebben, vooral sinds de taken per 1 januari jongstleden zijn overgeheveld naar de gemeentes. De afgelopen jaren hebben wij hard ons best gedaan om de stadsdelen alvast hiervoor op voor te bereiden. De praktijk is echter altijd een stuk weerbarstiger, en voor hulpverleners en zorgbehoevenden is ook niet alles even duidelijk. De bestuurscommissie vervult daar als ogen en oren van de wijk een belangrijke rol in. Het is daarom een eer dat ik juist in deze periode weer woordvoerder mag zijn op dit dossier. Ik ga de aankomende weken dan ook graag in gesprek met de zorgverleners en bewoners met een zorg- of hulpvraag, om te luisteren hoe zij de nieuwe structuren ervaren, en vooral om beter te begrijpen waar ze tegen aanlopen.”

In het dagelijks leven is Thirza Bronner Senior Beleidsmedewerker Duurzaam Waterbeheer voor een milieuorganisatie. Daarvoor heeft zij lang gewerkt voor een organisatie die zich bezig houdt met internationale gezondheidszorg.