Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 februari 2015

In gesprek met… de Apollobuurt

Na de aftrap van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen ging op zaterdag 7 februari een aantal enthousiaste D66-ers in Zuid, waaronder gemeenteraadslid Paul Guldenmond, in de Beethovenstraat in gesprek met willekeurige voorbijgangers.

Twee belangrijke thema’s die uit deze ‘In gesprek met D66 Zuid’-middag naar voren kwamen: zwerfvuil en verkeersveiligheid bij scholen.
Zo werd er gesproken over vuilniszakken die door meeuwen kapot gepikt worden. Iets wat met de invoering van ondergrondse afvalcontainers binnenkort tot het verleden zal behoren.

Te hard rijdende auto’s op de Apollolaan werden genoemd met als mogelijke oplossing het plaatsen van ‘U rijdt te hard ‘-borden. Ook het verplaatsen van scooters naar de rijbaan was één van de onderwerpen.
Verkeersveiligheid is een belangrijk thema binnen de bestuurscommissie. Wat D6 Zuid betreft wordt, gezien het beperkte budget, daarbij de nadruk gelegd op het veiliger maken van schoolroutes. Een voorbeeld daarvan is het geschikt maken van de voetgangersbrug bij de Jasonstraat als doorgaande veilige fietsschoolroute, waar nu nog geen geld voor is.