Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 januari 2018

Eerste Jongerentop in Zuid succesvol

Eind oktober vond de eerste Jongerentop in Zuid plaats. Georganiseerd door een groep actieve en politiek geïnteresseerde jongeren met ondersteuning van het jongerenwerk van Combiwel.
De Jongerentop was een vervolg op een tweetal bijeenkomsten over de gemeentepolitiek, was goed bezocht zowel door jongeren als door allerlei betrokkenen uit het veld en viel in positieve zin op door de enorme verscheidenheid aan onderwerpen waarover gediscussieerd kon worden. Stuk voor stuk onderwerpen die leven onder jongeren in Zuid.

De jongeren die de top georganiseerd hadden, waren door D66 fractievoorzitter in Zuid Eelco Huizinga uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Amsterdam. Daar werd o.a. gesproken met wethouder Jeugd Simone Kukenheim en waarnemend burgemeester Van Aartsen. Beiden waren zeer onder de indruk van de inzet van de jongeren en de door hen aangedragen thema’s.

De resultaten van de Jongerentop, samengevat in een verslag met aanbevelingen, zijn aangeboden aan én besproken met de bestuurscommissie in een van de commissievergaderingen in januari. De jongeren mochten plaatsnemen aan de vergadertafel en met persoonlijke verhalen werden onderwerpen als huisvesting en schuldhulpverlening besproken. Ook veiligheid, onderwijs, discriminatie en het milieu kwamen aan bod.
Fractievoorzitter Eelco Huizinga riep de jongeren in zijn bijdrage op om de tafel te gaan zitten met de portefeuillehouders en ambtenaren om zo een aantal van de aanbevelingen om te zetten in concrete resultaten.