Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 februari 2018

De Nieuwe Coenen ontvangt Valentijnsprijs 2018

De vrijwilligers van buurtcentrum De Nieuwe Coenen zijn op woensdag 14 februari tijdens de jaarlijkse Valentijnsactie van D66 Amsterdam Zuid in het zonnetje gezet.
Voorzitster van het bestuur van De Nieuwe Coenen, Annelies van Mansfeld, ontving in aanwezigheid van zo’n 25 vrijwilligers behalve een Valentijnstaart ook een cheque van € 250,- van de D66 fractie in Zuid. De D66 fractie koos in 2018 unaniem voor De Nieuwe Coenen.

Verder als De Coenen
Buurtcentrum De Nieuwe Coenen is gestart begin 2016 en bestaat nu twee jaar. Iedere werkdag kan iedereen van 10 tot 17 uur binnen lopen en kan er ook geluncht worden. Twee dagen in de week wordt er ’s avonds gekookt. Verder worden de ruimtes verhuurd voor vergaderingen en vinden er diverse cursussen en clubs onderdak. Het buurtcentrum wordt volledig door vrijwilligers gerund.
Sinds januari is De Nieuwe Coenen gefuseerd met De ‘oude’ Coenen uit de Brahmshof. In de toekomst zal het ontmoetingscentrum verder gaan onder de naam De Coenen.

Jaarlijkse Valentijnsactie
Elk jaar op of rond Valentijnsdag verrast D66 Zuid vrijwilligers die zich op een bijzondere manier onderscheiden.  Vorig jaar waren dat het comité Speelplein Bockesprong en stadsdorp Rivierenbuurt.
In de jaren daarvoor kregen onder meer de initiatiefnemers van de zuiderMRKT, de huiswerkbegeleiders in de Edelsteen, de stadsdorpen Zuid en Vondeldorp, het bewonersplatform Zuidas en de vrijwilligers van Hospice Kuria de Valentijnsprijs uitgereikt.