Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 februari 2018

Albert Cuypgarage bijna klaar

De bouw van de Albert Cuypgarage onder de Boerenwetering zit in de eindfase en de grote vraag is of er met het toevoegen van 300 ondergrondse autoparkeerplaatsen niet meer parkeerplaatsen op het maaiveld weg kunnen.

Herinrichting Frans Halsbuurt
Met de herinrichtingsplannen voor de naastgelegen Frans Halsbuurt komen daar in de straten door het verdwijnen van 273 plekken veel meer fietsparkeerplekken (100% dekking van de behoefte) en zal er op de bredere stoepen meer ruimte zijn voor voetgangers.
Tijdens een laatste inputsessie met buurtbewoners ter afsluiting van een mislukt participatieproces zijn deze afspraken voor het definitief ontwerp gemaakt. Helaas sneuvelde daarbij de door D66 gewenste wandelboulevard aan het water van de noordelijke Ruysdaelkade omdat bewoners daar liever parkeerplaatsen hadden.
Met het definitief ontwerp wordt een flinke impuls gegeven aan de leefbaarheid van deze buurt.

Albert Cuypgarage vooral voor vergunninghouders
In het besluit om de garage te bouwen dat de deelraad van Zuid eind 2012 nam, was de insteek twee plekken onder de grond erbij, één plek bovengronds weg. Zo zouden de hoge parkeerdruk en de wachtlijst kunnen verminderen én zou er een flinke kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte in de Frans Halsbuurt kunnen worden gegeven.
De parkeergarage wordt hoofdzakelijk voor bewoners/vergunninghouders gebouwd en D66 Zuid heeft altijd gesteld dat het niet zo mag zijn dat het percentage bezoekers in de garage of op straat toeneemt, dus maximaal zo’n 15%. Dit kan makkelijk gemonitord worden. Zo voorkomen we een aanzuigende werking van de garage op bezoekers.

Meer plekken opheffen
Met het verdwijnen van de wachtlijst in de Noord-Pijp is de discussie rondom de extra parkeerplaatsen die de garage losgebarsten. Wat D66 betreft gaan we in ieder geval het ’s avonds rondrijden op zoek naar een plek op straat oplossen met deze garage.
De verwachting is dat er ruimte zal zijn om meer plekken op straat op te heffen als blijkt dat de garage leegstaat, de parkeerdruk op straat beneden de 90% komt, of er ineens meer bezoekers in de Noord-Pijp parkeren.
Meten is weten, daarom stelt D66 voor om bij een bezettingsgraad < 90% van de Albert Cuypgarage extra parkeerplaatsen op het maaiveld op te heffen, totdat deze bezettingsgraad gehaald wordt. Iedere drie maanden moet dit gemeten worden.

Omliggende buurten in de Pijp aan de beurt
Bij het opheffen van extra plekken, kiest D66 eerst voor omliggende buurten buiten de Frans Halsbuurt. Te denken valt bv. aan de Gerard Doustraat en Gerard Douplein, maar ook de zeer smalle Govert Flinckstraat waar eigenlijk geen stoep is en fietsen niet fatsoenlijk gestald kunnen worden.
D66 vindt dat een groter deel van de Pijp moet profiteren van de honderden plekken onder de grond die erbij komen.

De oplossing voor een betere openbare ruimte, meer ruimte voor voetgangers en fietsparkeren, ziet D66 in het bouwen van ondergrondse garages: auto’s onder de grond en plekken op straat opheffen, zoals bij de Willibrordusgarage. Deze garages worden betaald uit de parkeergelden.
Daarnaast dragen allerlei andere maatregelen om autobezit en gebruik te beperken, zoals (elektrisch) autodelen, natuurlijk bij aan het vergroten van de leefbaarheid in Amsterdam.