Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 maart 2018

Extra geld voor kunst in Zuid

Jongen en meisje van Hildo Krop

Met extra budget dat grootstedelijk D66 wethouder Kunst en Cultuur Simone Kukenheim beschikbaar heeft gesteld, kan ook in Zuid een flinke impuls gegeven worden aan kunst in de openbare ruimte.
‘Erg mooi dat we hiermee extra resultaten in Zuid kunnen realiseren op het gebied van onderhoud en uitbreiding van onze collectie kunst’, aldus portefeuillehouder Kunst in Zuid, D66-er Sebastiaan Capel.
‘We knappen o.a. het beeld Jongen en Meisje van Hildo Krop onder het viaduct in het Vondelpark op,  besteden het geld aan een beeldentuin op het Emmaplein, stellen geld beschikbaar voor tijdelijke kunstprojecten en nog veel meer.’

De afgelopen jaren is er dankzij D66 flink geïnvesteerd in kunst en cultuur in ons stadsdeel. Denk hierbij aan nieuwe kunstprojecten als De Wachter van Boris van Tellingen op de Zuidas, de poort met 258 lampionnen met marktartikelen van kunstenaarsduo Overtreders W bij de Albert Cuypmarkt of het Stoelenmonument van Ram Katzir in het Amstelpark. In de nabije toekomst komt daar het monument voor Jakoba Mulder in het Beatrixpark bij en met het gereedkomen van het cultuurcluster Podium Zuid op het Archiefterrein wordt in de Pijp een nieuw buurttheater toegevoegd.