Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

D66 maakt werk van leefbare Sweelinckstraat

D66 zet zich in om de leefbaarheid van De Sweelinckstraat te verbeteren. Hoewel dit een geliefde straat is in de Pijp, kent het gebied ook knelpunten waar  bewoners en ondernemers last van hebben. Stadsdeelcommissielid Erik Schmit heeft daarom samen met betrokkenen een vijf-puntenplan opgesteld en wil de problemen aanpakken.

Overlast

De drukke mix van wonen, winkels en horeca in de straat zorgt voor overlast. De overlast komt onder meer door het ontbreken van laad- en losplaatsen, waardoor voertuigen regelmatig hinderlijk in de weg staan. Ook is er sprake van overlast door fietsparkeren en zorgen sommige horecazaken voor geluidshinder. Daarnaast klagen betrokkenen over chaos als gevolg van bedrijfsafval op straat. Dit afval wordt verspreid over meerdere dagen opgehaald door uiteenlopende bedrijven en dat is voor velen een doorn in het oog.

D66 in Amsterdam Zuid heeft actief met bewoners en ondernemers samengewerkt om tot een goed actieplan te komen. De problemen vragen immers om een adequate aanpak. In het vijf-puntenplan staat:

  • Aanpakken straatinrichting, met focus ruimte voor laden en lossen, fietsparkeren, terrassen niet meer uitbreiden, groen en straatverlichting
  • Horeca ziet toe op het handhaven van het stiltebeleid en vraagt gasten om rekening met de buurt te houden
  • Ondernemers bekijken mogelijkheden voor één afvalinzamelaar voor het bedrijfsafval, op dezelfde dagen en tijd
  • Meer inzetten op groen en duurzaamheid, door het opzetten van een recyclepunt voor groente- en tuinafval van bewoners en ondernemers. Daarnaast zorgen voor meer groen in de straat
  • Extra handhaving ten aanzien van afval en verkeer

Uitkomst

Schmit is zeer tevreden met de uitkomst van de samenwerking en ziet in het actieplan belangrijke punten die de overlast van bewoners en ondernemers fors zal verminderen. “Ik vind dit een prachtig voorbeeld van hoe bewoners, ondernemers en de gemeente samen tot het beste resultaat voor de stad kunnen komen”, aldus het lid van stadsdeelcommissie.