Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 maart 2019

Column Sebastiaan: Bouwwoede bovenaan de agenda

Als er één onderwerp is dat mij sinds het afgelopen jaar vrijwel dagelijks bezighoudt, is het wel de enorme hoeveelheid verbouwingen in ons mooie stadsdeel. En de zorgen, bezwaren en emoties van bewoners die midden in deze storm van aanbouwen, dakverdiepingen en onderkelderingen staan. Deze zorgen bereiken mij via bijvoorbeeld het spreekuur van het dagelijks bestuur, op door ons georganiseerde bewonersavonden, via de stadsdeelcommissie en direct via de mail of in gesprek met bewoners.

En die verhalen zijn niet mis! Van bewoners die nachtdiensten draaien en overdag niet meer in hun
eigen huis kunnen slapen vanwege het lawaai. Of buren die met elkaar overhoop liggen omdat de
ene een uitbouw maakt waar de ander het niet mee eens is. Kortom: bewoners die het gevoel
hebben niet meer in hun eigen buurt te kunnen wonen.
De cijfers zijn dan ook niet mis. Er is een enorme stijging de afgelopen jaren in de hele stad, maar
inmiddels wordt meer dan een derde van alle bouwvergunningen van Amsterdam in ons stadsdeel
Zuid aangevraagd.

Gesprekken

Daarom heb ik eerder op bewonersavonden en in gesprekken met bewoners gezegd dat er een
nieuwe balans in de stad gevonden moet worden tussen ruimte voor investeringen in de kwaliteit en
wooncomfort. Maar met inperking van de overlast tijdens de bouw en tegengaan van permanente
aantasting. Dat is een hele mond vol, maar geeft aan dat we als stadsbestuur, want we doen dit in
nauwe samenwerking met de andere stadsdelen, vooral West en de wethouder Ruimtelijke
Ordening, wel meer willen reguleren maar geen algehele bouwstop willen.

Maatregelen

De maatregelen om die nieuwe balans te vinden zijn ingewikkeld en aanpassen duurt lang. Onder
meer vanwege verplichte juridische termijnen. En soms zijn onze mogelijkheden als stadsdeel en
Stadhuis beperkt, bijvoorbeeld omdat landelijke wetgeving ruimte geeft voor vergunningsvrij
aanbouwen tot vier meter. En het is dus begrijpelijk dat er bewoners zijn die vinden dat het te
langzaam gaat, want zij zien de verbouwingen dag in dag uit om zich heen, horen de aggregaten
onder hun raam en zien de aanbouwen verschijnen.

Deze nieuwe tijd met de jacht op iedere vierkante meter en weinig oog voor de gevolgen, vraagt om
nieuwe regels. We werken hard aan die nieuwe regels, zodat we de overlast tijdens verbouwingen en
de permanente aantasting van het stadsbeeld van Zuid tegengaan.