Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juli 2019

Blog Angelo: Zuidas als nieuwe Amsterdamse stadswijk!

Twee weken geleden speelde ik mee tijdens een straatvoetbaltoernooi op het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Scholieren van het Calvijn College speelden hier in teams tegen personeel van kantoren op de Zuidas. Het zichtbare contrast kon niet groter. Serieuze volwassenen tegenover puberende scholieren. Maatpakken tegenover sweaters. Jargon versus straattaal. 

Nadat ik dik verloren had van een meisje van veertien, vroeg ik haar waar ze woonde. Het antwoord was Osdorp. Ik vroeg haar daarna of ze wel eens alleen of met familie in Zuid kwam of toevallig in Zuidas. Het antwoord was ‘nee’. En ze was niet de enige. Vele jongeren die ik sprak komen jammer genoeg nooit in dit deel van de stad.

Laten we eerlijk zijn: Zuidas is nu nog een gebied dat weinig reden tot een bezoek geeft. Zo vreemd is het dan ook niet dat de jongeren uit andere delen van de stad hier nooit komen. Reden des te meer om spoedig werk te maken van de ontwikkeling van dit gebied, want aan (woon)ruimte in de stad is een groot gebrek. Hoe sneller we dit deel van de stad kunnen ontwikkelen, hoe eerder het een functionele Amsterdamse stadswijk kan worden met diverse uitgaansgelegenheden en culturele instellingen.

Daarom was ik enthousiast om te horen dat de OBA een hypermoderne vestiging in de Zuidas wil realiseren. De zou de zogenoemde OBA-next worden. Het moet de tweede bibliotheek van de stad worden, na de vestiging op het Oosterdoks-eiland). De plek zou allerlei technologische hoogstandjes krijgen om de bieb voor jonge Amsterdammers aantrekkelijk te houden. Het kan de eenzijdige wijk een tikje opbeuren en het kan eraan bijdragen dat Zuidas aantrekkelijk wordt voor iedere Amsterdammer.

Helaas las ik zaterdag 6 juli ik in Het Parool de zorgwekkende weerstand van diverse partijen in de gemeenteraad voor de komst van OBA-next naar de Zuidas. Hierin wekken raadsleden de suggestie dat er niet geïnvesteerd wordt in de nodige (jeugd)zorg, maar wel in de komst van een hypermoderne bibliotheek in de “kapitaalkrachtige” Zuidas. Het geeft een vertekend beeld en een valse tegenstelling. Zuidas wordt het tweede centrumgebied van de stad met een groot OV-knooppunt, diverse (culturele) voorzieningen en er wordt hard gebouwd aan woningen voor alle lagen van de bevolking. Het gaat bij de komst van OBA-next dan ook niet over de keuze om óf te investeren in zorg óf te investeren in Zuidas, zoals deze gemeenteraadsleden suggereren. Het gaat om investeren in een publieke voorziening voor alle Amsterdammers middenin een nieuwe Amsterdamse stadswijk met een centrale functie. 

Het gaat erom dat we een nieuwe plek creëren waar de toekomstige Amsterdammers vol energie naartoe willen komen om op een nieuwe manier hun kennis te vergaren. Het gaat erom dat Amsterdam de nieuwe bieb in Zuidas plaatst zodat ik de Amsterdammers van de toekomst niet enkel één keer tegenkom tijdens een voetbaltoernooi, maar regelmatig in de OBA in de Zuidas.

Angelo Verhoeven
Lid Stadsdeelcommissie Zuid namens D66