Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

Blok Erik: Liever een biologische wijnwinkel dan een afgeplakte winkelpui

Aantrekkelijke winkelstraten zijn belangrijk voor de ondernemers, buurtbewoners en bezoekers van de straat. Volgens D66 Zuid betekent dat zaken als diversiteit aan aanbod, stevige organisatie van de winkeliers, weerbare ondernemers tegen criminaliteit, goede bereikbaarheid en prettige inrichting van de straat. Op die manier kan een winkelstraat zich ontwikkelen en ook in de toekomst bruisen. In sommige winkelstraten gaat dat makkelijker dan in andere. En soms zie je zelfs binnen dezelfde straat verschillen.

Verschil in de van Woustraat

Dat is bijvoorbeeld het geval in de van Woustraat. De van Woustraat is altijd al een straat met vele gezichten geweest, maar inmiddels voelt het noordelijke deel, tussen Stadhouderskade en Tolstraat, heel anders aan dan het zuidelijke stuk richting Rijnstraat. Waar in het noordelijke stuk het bestand van winkels en horeca veranderd is en inmiddels erg divers is -noem het gentrificatie-, houdt het zuidelijke deel veel van hetzelfde: massagesalons, telefoonwinkels en soms zelfs een afgeplakte winkelpui.

Om ook dit deel te laten bruisen voor ondernemers, bewoners en bezoekers is actie nodig. D66 gelooft dat een combinatie van investeren in winkelgebieden en het bestrijden van ondermijning bijdraagt aan de leefbaarheid van onze buurten. Door bestaande en nieuwe ondernemers te helpen en vastgoedeigenaren te betrekken, geven we ondernemerschap een nog betere kans, wat leidt tot een beter aanbod voor bewoners en bezoekers. De aanpak van criminaliteit, zowel zichtbaar als onzichtbaar (“ondermijning”) zorgt dat illegale ondernemingen geen kans meer hebben en dat deze plekken overgenomen kunnen worden door bonafide ondernemers. Die gecombineerde aanpak leidt volgens D66 tot aantrekkelijke, veilige winkelstraten voor ondernemers, bewoners en bezoekers.

Blijven investeren

D66 Zuid heeft het stadsdeelbestuur gevraagd verder te investeren in winkelstraat-management, zodat bestaande en nieuwe ondernemers meer ondersteuning krijgen. Daarbij is eveneens verzocht verder te gaan met de ondersteuning van ambachten en aandacht te blijven houden voor ondermijning. Op die manier krijgen de positieve krachten waardering en aandacht, terwijl de negatieve krachten hard worden aangepakt.

En wat voor het zuidelijke deel van de van Woustraat geldt, moet natuurlijk ook op andere plekken gebeuren waar een winkelstraat extra aandacht nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. We zien immers liever een biologische wijnwinkel, een hippe koffietent of een ambacht dan nog een massagesalon, telefoonwinkel of dichtgeplakte winkelpui!