Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 januari 2020

D66 Zuid vraagt succesvol om verbetering verkeersveiligheid rond scholen

Het dagelijks bestuur van Amsterdam Zuid gaat aan de slag met het plan van D66 om de fietsroutes van schoolgaande kinderen veiliger te maken. De partij vroeg om de verkeersveiligheid rond ingangen van basisscholen in Zuid te inventariseren en vervolgens situatie-specifieke maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. Een meerderheid van de stadsdeelcommissie steunde het plan dat ook namens GroenLinks en de PvdA is ingediend.

D66 Amsterdam Zuid wil dat alle kinderen uit de buurt veilig naar school kunnen lopen of fietsen. “Veel basisscholen in Zuid zijn gelegen aan smalle straten, waardoor de verkeersveiligheid bij de ingang van deze scholen niet altijd geborgd is”, legt stadsdeelcommissielid Erik Schmit (D66) uit. De partij pleit daarom voor een inventarisatie van de verkeersveiligheid rond alle basisscholen van Amsterdam Zuid. Dit in navolging van de voorgenomen aanpassingen bij basisschool De Springstok in de Oude Pijp.

Veiligheid
De fractie van D66 in Zuid stelt voor om de verkeersveiligheid rond basisscholen te verbeteren door meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren voor de ingang van scholen. Dit kan onder meer door het aantal parkeerplekken te verminderen. Daarnaast ziet D66 kans om een inrijverbod tijdens start- en eindtijden van de basisscholen in te stellen.