Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 februari 2020

Blog Els: Het belang van sociale cohesie

Els Weijers is lid van de stadsdeelcommissie in Amsterdam Zuid namens D66. Ze neemt je in deze blog mee in haar werk voor het stadsdeel en de punten waar zij zich hard voor maakt.

Sociale cohesie is de basis onder de rechtsstaat en een veilige en veerkrachtige samenleving. Beleidsmakers en bestuurders op alle niveaus zien het belang van bindweefsel dat bewoners uitnodigt om betrokken te zijn met elkaar en met de plek of het land waar ze wonen. Binding binnen bevolkingsgroepen (‘bonding’), maar ook die tussen de groepen (bridging) zijn van belang voor het vertrouwen, in elkaar en in de maatschappij en de overheid. Vertrouwen bevordert zowel de economische productiviteit en groei, als het welzijn van mensen. Het belang van sociale cohesie reikt breder dan zorg voor kwetsbare burgers. Een barmhartige samenleving zoals D66 die in Amsterdam voorstaat, zorgt voor hen die dat zelf niet of minder goed kunnen. Het prikkelt hen daarbij zo veel mogelijk de eigen kracht te gebruiken. We stimuleren verbinding ter ondersteuning van mensen die extra zorg nodig hebben. Maar ook ten behoeve van  maatschappelijke interactie in het algemeen. We zien met z’n allen dat sociale samenhang leidt tot wederzijdse versterking en verrijking, van personen en van de leefomgeving. De vraag is vaak wel hoe doen we dat? Die verbinding tussen oud en jong, oude en nieuwe Amsterdammers, arm en rijk.

Mijn persoonlijke passie voor sociale verbinding

Ik ben namens D66 lid van de stadsdeelcommissie Zuid. Als buurtbewoner ben ik lid van Vondeldorp, een vereniging van bewoners die al veel initiatieven heeft ontwikkeld zoals thuistafels, huisconcerten, leesclubs en men runt, alles op vrijwillige basis, ook een informatiepunt voor de buurt. Ik doe mee door een paar keer per jaar te koken voor buren en zo nu en dan stel ik mijn huiskamer ter beschikking, voor een ‘binnenbuurtborrel’ of zoals op 17 mei, voor een optreden van de Turkse zangeres Emine Bostanci. Ik heb het geluk in een krachtige buurt te wonen. Door mijn werk voor de stadsdeelcommissie weet ik dat toegang tot onderwijs, cultuur en zorg ook in stadsdeel Zuid niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Ook in de Gebiedsagenda van Zuid staat dat moet worden gewerkt aan versterking van buurten door wederzijdse interactie.  Ik bedacht dat we via mentorschap een brug kunnen slaan tussen Vondeldorp en de Marathonbuurt. De (meest) ouderen van Vondeldorp kunnen bijvoorbeeld steun bieden bij de schoolloopbaan, de jongeren kunnen Vondeldorp opfrissen met bijvoorbeeld kennis van nieuwe media. In december heeft er op mijn initiatief een lunch van Vondeldorpers met jongeren uit de Marathonbuurt plaats gevonden.

Kerstlunch met jongeren

Ik heb Combiwel benaderd met de vraag om mij met hun jongeren in gesprek te brengen en we bedachten een eerste ontmoeting bij een maaltijd. Via de Nieuwsbrief van Vondeldorp heb ik hiervoor uitgenodigd en ook al was het wat kort dag, vijf Vondeldorpers waaronder de voorzitter, meldden zich enthousiast. Onder het genot van een door de jongeren verzorgde kerstlunch is aan de hand van stellingen (In Zuid heb je alle kansen om goed op te groeien) verkend of en wat we elkaar te bieden hebben. Door de jongeren werd duidelijk behoefte aan een mentor uitgesproken, bijvoorbeeld bij het vinden van stages of hulp bij de schoolkeuze. De Vondeldorpers boden aan hun netwerk te delen, zij stelden het contact met jongeren als verrijkend te ervaren.

Het vervolg

Een eerste match tussen een oud wiskundeleraar en een jongere is inmiddels gemaakt. Momenteel bespreek ik met zowel Combiwel als de Vondeldorpers het vervolg. Meer matches, op basis van wederkerigheid, zijn de bedoeling. Ik ga verder zoeken naar coaches in Zuid, Combiwel zorgt voor de koppeling met jongeren. Rondom de Iftar organiseren we weer een maaltijd, deze keer met ouders van de jongeren erbij.

Amsterdam werkt aan een sterke basisinfrastructuur. Aan goede toegankelijke voorzieningen. Maar wij zijn zelf allemaal ook de basis. Of iemand zich thuis voelt in Amsterdam, zich lekker voelt in de buurt, toegang krijgt tot bepaalde netwerken. Dat doen we zelf. Elkaar toegang bieden, grensoverschrijdend delen van kennis en ervaring, zo ontstaat verbinding, groei en ontwikkeling. Van je zelf, de ander en de buurt. Ik krijg er energie van als ik jongeren hoor zeggen dat ze werkelijk alle kansen krijgen! En natuurlijk mag een ieder na een lange werkdag ook gewoon lekker de voordeur achter zich dicht trekken. Als die dan maar wel zijn stoep veegt.

Wil je meer weten of mee doen, ik hoor graag van je  els.weijers@kpnmail.nl