Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

D66 Zuid: Laat de kans op het vergroenen en vernieuwen van het Martin Luther Kingpark niet schieten!

Een nieuwe inrichting van het Martin Luther Kingpark zal het park klaar maken voor de toekomst. Vele Amsterdammers kennen het park aan de Utrechtse brug van een bezoek aan de Parade, maar het park heeft zoveel meer potentie als een groen, bruisend stadspark waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten, samen sporten en ontspannen. Het stadsbestuur is voornemens om het park grondig te renoveren. D66 Zuid juicht dat toe, maar waarschuwt wel dat de dure, megalomane plannen van het stadsbestuur, waarbij zelfs delen van het De Mirandabad verplaatst worden niet moeten leiden tot langdurig uitstel of zelfs afstel in geval van financiële tegenvallers. D66 Zuid roept op ook een plan B voor te bereiden waarbij het Martin Luther Kingpark vergroend en vernieuwd wordt zonder dure her-locatie van gebouwen. Niets doen is geen optie.

Steeds vaker ontmoeten Amsterdammers elkaar in de buitenruimte. En onze bruisende stadsparken zijn bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten, samen te sporten of te ontspannen. Zo ook het Martin Luther Kingpark. D66 Zuid pleit ervoor om het Martin Luther Kingpark te vergroenen en de bestaande kantoorgebouwen te her-ontwikkelen tot woningen. Vergroenen door het park rainproof te maken en het ontwerp zo aan te passen dat de versnipperde stukken groen straks een aantrekkelijk, aansluitend geheel worden. D66 Zuid wil graag de huidige kantoorgebouwen transformeren tot middeldure woningen, want daar is een groot tekort aan in Amsterdam Zuid. 70% van de respondenten van een recent bewonersonderzoek ondersteunt het voorstel om de huidige kantoren te transformeren tot woningen.

In het nieuwe ontwerp ziet D66 Zuid graag veilige, uitnodigende toegangen. Het park is nu beperkt toegankelijk en sommige ingangen zijn ronduit onveilig. Het park verdient goede voetganger-, fiets- en openbaar vervoerverbindingen. Het Martin Luther Kingpark is immers een stadspark voor alle Amsterdammers. Het toevoegen van horeca en een culturele bestemming past bij het stadse karakter van dit park.

Veel Amsterdammers gebruiken de route langs de Amstel en het Martin Luther Kingpark om te fietsen, te rennen of een andere sport te beoefenen. D66 Zuid ziet graag dat deze route in het nieuwe ontwerp aantrekkelijker, veiliger en uitdagender wordt gemaakt door het oplossen van gevaarlijke kruispunten, het scheiden van langzame en snelle sporters, het oplossen van blessuregevoelige paden en bijvoorbeeld een goede afstand-aanduiding. D66 Zuid pleit ervoor om hier ook zwemmen in de Amstel mogelijk te maken.

Het stadsbestuur heeft een visie ontwikkeld waarbij de bestaande gebouwen, waaronder ook delen van bijvoorbeeld het De Mirandabad verplaatst zullen moeten worden. D66 Zuid waardeert de ambitie, maar roept ook op tot realisme. Het zou zonde zijn als deze dure, megalomane plannen leiden tot langdurig uitstel of zelf afstel van de renovatie van het Martin Luther Kingpark in geval van financiële tegenvallers. D66 Zuid roept daarom op om ook een plan B te ontwikkelen wat uitgaat van vergroenen, het toevoegen van voorzieningen en het transformeren van de bestaande kantoren tot middeldure woningen zonder dure her-locatie van bestaande gebouwen. Dan krijgt het Martin Luther Kingpark ook in geval van financiële tegenvallers nog steeds de vergroening en vernieuwing die het verdient: een groen, bruisend stadspark waar Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten, samen sporten en ontspannen. Niets doen is geen optie.

Heb je ideeën voor het nieuwe ontwerp van het Martin Luther Kingpark? Mail dan naar Erik Schmit, lid van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid namens D66: erik_schmit@hotmail.com