Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

Voorstel D66 Zuid voor een verbeterd sportpad langs de Amstel unaniem aangenomen

Sporten in de openbare ruimte is wellicht de meest toegankelijke wijze van sporten. En zien sporten doet sporten. Daarom is D66 Amsterdam Zuid groot voorstander van het veiliger, aangenamer en uitdagender maken van sportroutes in Amsterdam Zuid, zodat alle Amsterdammers straks plezierig kunnen sporten in de openbare ruimte.
Veel Amsterdammers rennen, fietsen of beoefenen een andere sport langs de Amstel. Maar dat is lang niet altijd veilig, vanwege bijvoorbeeld gevaarlijke kruispunten, blessuregevoelige voetpaden en straten, of de combinatie van snel en langzaam verkeer op eenzelfde weg.

Onlangs nam de Amsterdamse gemeenteraad mede op initiatief van D66 de motie “Sporten in de Openbare Ruimte” met steun van alle partijen aan. Rob Hofland, duo-raadslid namens D66: “We hebben het stadsbestuur opgeroepen om de veelgebruikte sport-routes in de openbare ruimte in kaart te brengen en deze routes en plekken uitdagender en aangenamer te maken”.
De stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid heeft recent ook het voorstel van D66 Zuid unaniem aangenomen om het Sportpad langs de Amstel veiliger, uitdagender en aangenamer te maken.

Erik Schmit, lid van de stadsdeelcommissie namens D66: “De sportroute langs de Amstel kent veel gevaarlijke kruispunten, de losliggende tegels en aflopende paden veroorzaken bij sporters blessures en doordat langzaam en snelverkeer gebruik maken van dezelfde straat ontstaan er gevaarlijke situaties. De route kan ook uitdagender door een betere route-aanduiding en het bijplaatsen en moderniseren van fitness-apparatuur.”
Het stadsdeelbestuur reageerde sportief door toe te zeggen de aanbevelingen van de stadsdeelcommissie op te zullen volgen.