Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 april 2020

Blog Els: ‘Vaart maken met de aanvraag Rijksbeschermd Stadsgezicht’

Els Weijers is sinds april 2018 stadsdeelcommissielid voor D66 in Oud-Zuid. Lees haar blog over haar inzet voor de aanwijzing van Rijksbeschermd stadsgezicht in Zuid als middel voor meer balans tussen leefbaarheid en voldoende woonruimte.

Meer balans tussen het uitbreiden van woonruimte en bestaande leefomgeving. Dat is het doel van de bestuursopdracht Bouwdynamiek die het College van B&W onderhanden heeft. In een eerder bericht meldde ik al dat aan de lijst met 18  door een projectteam te onderzoeken maatregelen, op verzoek van DB’er Zuid Sebastiaan Capel de optie ‘onderzoeken beschermd stadsgezicht voor bepaalde wijken’ is toegevoegd. B&W heeft recent een aanvraag voor advies naar onder andere stadsdeel Zuid gestuurd. Bij positieve steun van de stadsdelen en het college is de wethouder bereid het verzoek om aanwijzing aan de Minister voor te leggen.

Met de aanwijzing van een beschermd stadsgezicht wordt erkenning gegeven aan de uitzonderlijke cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van een gebied. Het gaat om waardevol erfgoed waarvan de bijzondere waarden voor nu en in de toekomst behouden zouden moeten blijven. De bestaande kwaliteiten zijn vaak een belangrijke reden dat men graag in deze wijken of gebieden woont en werkt, bewoners zijn trots op hun omgeving en voelen zich ermee verbonden. De bescherming van een gezicht heeft betrekking op de historisch waardevolle structuren. Dat betekent dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en kleinere ingrepen die passen in de historische omgeving, mogelijk blijven.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) staat positief ten opzichte van een verzoek uit Amsterdam maar het is noodzakelijk dat Amsterdam, College en stadsdeelbesturen, de  aanvraag goed onderbouwd en gedragen, zelf indient.

De Stadsdeelcommissie Zuid heeft het bestuur van Zuid geadviseerd positief te adviseren. Namens D66 riep Els Weijers het bestuur op er bij de wethouder Ruimtelijke Ordening op aan te dringen vaart te maken. In de Commissie Ruimtelijke Ordening heeft Hulya Kat bij de behandeling van het Bestemmingsplan Willemsparkbuurt ook gevraagd om snel delen van Zuid aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. Het is mooi dat de maatschappelijke discussie zoals wethouder Van Doorninck in de Commissie stelde, zijn plek krijgt in de afwegingskaders van de gemeente. Dat dat snel gaat is niet de beleving van de bewoners die zich al lang sterk maken voor het rijksbeschermd stadsgezicht.

Als u meer wil weten of vragen heeft, dan kunt u mij  hier per mail bereiken.