Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 september 2020

D66: Ook support voor ondernemers in de corona-winter!

Mede dankzij de inzet van D66 hebben ondernemersverenigingen in Amsterdam Zuid meer subsidie kunnen aanvragen om hun winkelgebieden aantrekkelijk en veiliger te maken. Een mooi voorbeeld is de campagne uit de Pijp “De Pijp dooft nooit”, waar ondernemers bewoners oproepen lokaal in te kopen. Zo ondersteun je immers de lokale ondernemer, behouden we diverse winkelstraten, en het is nog duurzamer ook! Het college maakte het mogelijk dat ondernemers in overleg met de buurt tijdelijk grotere terrassen konden aanvragen. Al deze maatregelen zijn een steuntje in de rug voor ondernemers tijdens de corona-crisis.

In de vergadering van de stadsdeelcommissie op 2 september vroeg D66 Zuid om ondernemers ook de komende winter te blijven ondersteunen. Erik Schmit, lid van de stadsdeelcommissie namens D66: “Juist nu moeten we blijven investeren in het ondernemersklimaat, zodat ondernemingen de crisis kunnen doorstaan. Daarom hebben wij het stadsdeelbestuur gevraagd om de komende periode winterterrassen mogelijk te maken. Ondernemers krijgen wat mij betreft deze winter meer ruimte voor hun terras. Maar natuurlijk wel na overleg met de buurt. D66 stelt daarbij voor dat de terrassen open mogen zijn tot 22.00 uur (waar nu 20.00 uur). Zodat er twee uur meer gelegenheid is om in de buitenlucht te ontspannen en elkaar te ontmoeten”

Tijdens de bespreking van de gebiedsplannen vroeg D66 Zuid het stadsdeelbestuur om de succesvolle extra financiële ondersteuning voor ondernemersverenigingen ook in 2021 voort te zetten, zodat ondernemers samen met het stadsdeel kunnen blijven investeren in aantrekkelijke, veilige winkelgebieden.