Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

D66 wil sluiting bieb in Stadionbuurt voorkomen

D66 Zuid wil voorkomen dat er vestigingen van de OBA verloren gaan. Lid van de stadsdeelcommissie Els Weijers heeft opgeroepen bezwaar te maken tegen de verschraling van het aantal vestigingen van de OBA. In Zuid staat de bibliotheek in het Olympisch Kwartier (Stadionbuurt) ter discussie. “De bibliotheek als platform voor goed samenleven in de wijk is een ontwikkeling die niet gestopt, maar verstevigd moet worden”, stelt Weijers.

Samen met GL, PvdA en VVD heeft D66 een brief aan de verantwoordelijke raadscommissie van de Amsterdamse gemeenteraad gestuurd met de oproep om in een open gesprek met de OBA, belanghebbenden en andere buurtorgansiaties, het voortbestaan van de buurtvoorziening mogelijk te maken. Een buurtgebonden bieb is voor alle wijken belangrijk, maar zeker voor de Stadionbuurt waar relatief veel kwetsbare ouderen en kinderen wonen. Het is een buurt met veel huishoudens die financiële en sociale problemen kennen. Eén op de vijf kinderen groeit er op in een gezin met armoede. Het stadsdeel heeft als doel om meer kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen gebruik te laten maken van het culturele-, educatieve- en sportaanbod. “De buurtbibliotheek speelt hierin een centrale rol en mag daarom niet zomaar verdwijnen”, aldus Weijers.

Verdergaande samenwerking van bibliotheken met scholen en welzijnsorganisaties is van belang om het lezen en de sociale ontmoeting voor jong en oud op een sociaal kennisplatform, beschikbaar en bereikbaar te houden voor iedereen. De verschillende politieke partijen uit Zuid hopen dan ook dat hun oproep gehoor vindt bij de gemeenteraad van Amsterdam.