Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

D66 Zuid: Meer stageplekken nodig voor MBO-studenten

D66 Zuid vroeg het Dagelijks Bestuur eerder al om de effecten van de corona-crisis voor studenten te verzachten. MBO studenten merken de impact van de corona-crisis vooral door een gebrek aan sport-, studie en stageplekken.

Op vragen van Angelo Verhoeven en Erik Schmit (namens D66 lid van de stadsdeelcommissie van Amsterdam Zuid) zegde het Dagelijkse Bestuur van Amsterdam Zuid toe om een overzicht te verschaffen van de publiek toegankelijke sportplekken en deze meer naar jongeren te communiceren, zodat ook zij de weg vinden naar deze plekken om te sporten en ontspannen.

D66 raadslid Ilana Rooderkerk, woordvoerder Onderwijs pikte het signaal op en deed een voorstel om te onderzoeken of leegstaande gebouwen van de gemeente ingezet kunnen worden om studenten die thuis niet goed kunnen studeren aan een rustige studieplek te helpen. Burgermeester Halsema zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

Deze week spraken Angelo en Erik met docenten van ROC Zuid over het gebrek aan stageplekken voor MBO-studenten. Alleen al in Zuid is er een tekort van ruim 400 stageplekken voor o.a. kappers, theatermakers, juridisch medewerkers en medewerkers winkelbedrijf. In sommige branches is een stagevergoeding volgens de CAO verplicht, en dat kunnen ondernemers zich in deze tijd juist niet veroorloven. Andere obstakels zijn de accreditatie-eisen. Die zouden tijdens deze crisis wel wat versoepeld mogen worden. Tenslotte is de online-werkomgeving een barrière om een stage-adres te vinden.

D66 raadslid Yassmine El Ksaihi, woordvoerder MBO-agenda is erg blij met de extra investering van half miljoen voor stageplekken in de zorg, maar zegt erbij we zijn er nog lang niet. Zij had het college al een paar keer opgeroepen om meer aandacht te besteden aan de tekorten aan stageplekken voor mbo-studenten. Er wordt geïnvesteerd in hybride leeromgevingen waar een student meeloopt met professionals en daarbij ook hun lesstof op de werkvloer krijgen in plaats van in een klaslokaal. Hiermee wordt de afstand tussen de studie en de arbeidsmarkt verkleind. Dit soort oplossingen hebben we meer nodig. Creatieve verbindingen, maar ook flexibiliteit en minder bureaucratie zijn hierbij hard nodig.

Angelo Verhoeven: “Het is bewonderenswaardig hoe docenten zich inzetten om in deze moeilijke tijden toch een stageplek voor deze MBO-studenten te vinden of alternatieve projecten op school aanbieden. Ze doen er alles aan om te zorgen dat deze studenten geen studievertraging oplopen. Zij verdienen wat mij betreft best een steuntje in de rug”. Erik Schmit vervolgt: “Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding voor praktijkgeschoolden. Angelo en ik gaan ons netwerk inzetten om te kijken of we deze studenten en docenten een steuntje in de rug te bieden. Dat gaan we doen door o.a. Stadsdeel Zuid te vragen extra stageplekken te creëren en ondernemers in Zuid op te roepen hierbij te helpen”.