Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 januari 2021

D66 krijgt toezegging verkeersveiliger maken Fred Roeskestraat

De verkeerssituatie in de Fred Roeskestraat worden aangepakt. D66 heeft het stadsdeelbestuur met succes gewezen op de gevaren daar. Het verkeer daar leidt daar in het bijzonder voor de schoolgaande kinderen tot onveilige situaties.

In November 2020 heeft stadsdeelcommissielid Angelo Verhoeven vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid over de verkeerssituatie in de ochtendspits op de Fred Roeskestraat. Ouders, scholen en omwonenden hebben grote zorgen over de veiligheid van de naar schoolgaande kinderen vanwege enkele onveilige punten in het verkeer. Op 12 januari heeft het Dagelijks Bestuur laten weten dat er in de loop van 2021 wijzigingen zullen worden gedaan om de situatie te verbeteren. Ook krijgen de scholen kans om hun zorgen mee te laten nemen in de uitvoering van de verbeteringen.

Verhoeven is erg blij met de antwoorden van het Dagelijks Bestuur: “Wat fijn dat de zorgen rondom verkeersveiligheid bij scholen zo serieus wordt genomen en er snel aanpassingen gedaan worden, ik zal de situatie dan ook nauwlettend blijven volgen””