Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 februari 2021

De Culturele Apotheek ontvangt D66 Valentijnsprijs

Naar goed gebruik zet D66 op Valentijnsdag vrijwilligersorganisaties in het zonnetje. D66 Zuid heeft dit jaar de Culturele Apotheek een taart en een cheque ter waarde van 250 euro overhandigd. De Culturele Apotheek organiseert zo’n 15 samenleesgroepen in alle stadsdelen van Amsterdam. In een samenleesgroep draait het om het samen hardop lezen van literaire teksten (uit romans, verhalen en gedichten). Zo’n 250 kwetsbare Amsterdammers wordt een plek geboden om van mooie verhalen te genieten en om hun eigen verhalen te delen.

Initiatiefnemers Akke Visser en Marije Wilmink organiseren met inzet van ruim twintig vrijwilligers samenlezen. Met een groep wordt een tekst gelezen en gepraat over wat de teksten oproepen: Wat staat hier precies? Wat doet dat met je? Raakt het je? Herken je het? Marije: “Met onze samenleesgroepen bevorderen we het plezier van het lezen van literatuur, ook voor mensen voor wie dat niet gebruikelijk is. En we halen mensen uit hun sociale isolement.” Akke vult aan: “Er ontstaan betekenisvolle persoonlijke en sociale connecties. Het samen lezen van teksten stimuleert gesprekken over het eigen leven.”

Warm hart bibliotheken

Els Weijers, lid Stadsdeelcommissie Zuid namens D66: “lezen is een groot goed, het ontsluit kennis over de wereld en over je zelf. Daarom heeft D66 ook een warm hart voor bibliotheken en vinden wij het zo belangrijk dat de Culturele Apotheek ook in stadsdeel Zuid actief is. Momenteel in de OBA Buitenveldert. Hopelijk binnenkort ook in buurtbibliotheek Olympisch kwartier. Beide buurtlocaties blijven gelukkig, mede door inzet van D66, behouden.” Samenleesgroepen bevorderen sociale participatie, emotioneel welbevinden en levensvreugde onder kwetsbare groepen, in het bijzonder ouderen. De Culturele Apotheek haakt dus aan bij maatschappelijke thema’s zoals, in Corona tijden actueler dan ooit, het bestrijden van eenzaamheid en het verbeteren van taalvaardigheid. Els Weijers: “Samen lezen bevordert het lees- en leefplezier. Dat gunnen we iedereen.”

Inzet cheque

Akke en Marije zijn blij met de erkenning van hun werk en gaan de cheque goed gebruiken. “We hebben veel online gewerkt de afgelopen maanden. Maar zodra het weer kan gaan we elkaar weer fysiek ontmoeten. Met het bedrag kunnen we een keer een schrijver uitnodigen bij een of meer van onze groepen. Dat lijkt ons ontzettend leuk.”