Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juni 2021

Samen sterker uit de coronacrisis

In de vergadering van de stadsdeelcommissie bracht D66 Zuid voorstellen in om samen sterker uit de corona-crisis te komen. Elk stadsdeel maakt jaarlijks een plan voor de buurten. D66 Zuid pleit voor een leesoffensief waar bijvoorbeeld scholen en bibliotheken samenwerken om leesachterstanden weg te werken, voor veilige routes naar school, extra capaciteit om de toegenomen hoeveelheid kartonafval duurzaam in te zamelen en ondersteuning van ondernemersverenigingen zodat het midden- en klein bedrijf sterker uit de corona-crisis kan komen.

“Corona heeft de kans op achterstanden op het gebied van taal zichtbaar gemaakt. Meer dan ooit is het dus van belang om extra taal- en leesaanbod te realiseren”, licht Els Weijers (lid van de stadsdeelcommissie namens D66) het plan voor een leesoffensief in Zuid toe. “D66 pleit voor een leesoffensief waar leerkrachten, ouders en vrijwilligers samenwerken aan hetzelfde doel: meer leesplezier en taalvaardigheid”.

“Wat fijn dat de scholen weer zijn geopend. Nu veel leerlingen en studenten weer naar school gaan vragen we aandacht om de verkeersveiligheid naar scholen te verbeteren. Meer ruimte voor fietser en voetganger”, licht Angelo Verhoeven (lid van de stadsdeelcommissie van namens D66) toe, “en dat kan ook door straten bij scholen tijdelijk af te sluiten wanneer de school open of dicht gaat”.

De fractie pleit verder voor uitbreiding van de capaciteit om de toegenomen hoeveelheid kartonafval duurzaam in te zamelen. Erik Schmit (lid van de stadsdeelcommissie namens D66): “Corona heeft het aantal online bestellingen structureel verhoogd en daarmee de hoeveelheid kartonafval. Wij vragen het stadsdeel om extra capaciteit in te zetten. De kartoncontainers zijn bijna elk weekend vol en daarmee een van de belangrijkste oorzaken van afvaloverlast.”

Tenslotte riep de fractie het Dagelijks Bestuur op om de extra ondersteuning aan de ondernemersverenigingen voort te zetten. Juist nu kunnen bijvoorbeeld “koop-lokaal”-campagnes net dat extra steuntje in de rug zijn voor ondernemers om sterker uit de crisis te komen.

Meer info over de plannen van D66 voor stadsdeel Zuid vind je hier.