Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 juni 2021

D66 Amsterdam Zuid zoekt leden voor de stadsdeelcommissie: kandidaatstelling geopend!

We hebben in Amsterdam Zuid momenteel een geweldige afvaardiging in de stadsdeelcommissie. De leden die daar zetelen namens D66, doen ontzettend belangrijk werk voor het stadsdeel. Daar zijn wij trots op. Ook de komende vier jaar hopen we weer met een forse vertegenwoordiging plaats te nemen in de stadsdeelcommissie van Zuid. En misschien ben jij wel degene die dat namens D66 gaat doen, want de kandidaatstelling is geopend!

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op diezelfde dag kiest elk Amsterdams stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. D66 Amsterdam Zuid stelt een lijst op met kandidaten voor het lidmaatschap van de stadsdeelcommissie. Het is vanaf 15 juni mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor een plek op de lijst.

Profiel
Het stadsdeelcommissielid (SDC-lid) is toegewijd aan D66, aan Amsterdam en aan de deelafdeling en aan het stadsdeel. Wij verwachten dat een SDC-lid zich bezighoudt met (lokale) programmaontwikkeling en het voeren van campagne. Het SDC-lid heeft of is bereid te investeren in dossier- en praktijkkennis om het stadsdeelbeleid op inhoud te beoordelen en met voorstellen voor verbetering te komen.

Het SDC-lid moet in ogenschouw nemen dat het vervullen van een rol in de stadsdeelcommissie meer is dan het voorbereiden en bijwonen van de bestuurs- en commissievergaderingen. Van het SDC-lid wordt eveneens verwacht een actieve en betrokken relatie te hebben met de inwoners en maatschappelijke organisaties in Amsterdam Zuid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bijwonen van culturele evenementen, sportwedstrijden en publieke debatten, het actief onderhouden van relevante netwerken in het stadsdeel, maar ook het leveren van actieve bijdragen aan bijvoorbeeld themagroep-bijeenkomsten en andere activiteiten van de eigen vereniging. De maatschappelijke betrokkenheid wordt gecombineerd met politieke sensitiviteit en een onafhankelijke en controlerende houding in de stadsdeelcommissie. Hierbij staat het behartigen van de belangen van het stadsdeel centraal.

Een D66 SDC-lid moet beschikken over voldoende tijd voor het uitvoeren van de taken als SDC-lid, kan flexibel met deze tijd omgaan en is stressbestendig. Het commissiewerk neemt gemiddeld 15 uur per week in beslag. Deze uren vinden plaats op onregelmatige tijden, zowel overdag, ‘s avonds als in het weekend.

Het vollidge kandidaatsprofiel is hier online te raadplegen.

Kandidaatstellingsprocedure
Wij zijn benieuwd naar jouw drijfveren en naar jouw politieke motivatie voor D66 in Zuid. Wil jij je kandideren of overweeg je dat te doen? Neem gerust contact op met Hein Koster, voorzitter van het deelafdelingsbestuur van D66 Amsterdam Zuid, voor meer informatie of bij vragen.

Formeel kandideren gebeurt middels het invullen van dit kandidaatstellingsformulier voor 30 augustus 2021. De leden van de LAC nodigen na de sluitingsdatum kandidaten in beginsel uit voor een gesprek, tenzij de LAC vanwege een groot aantal aanmeldingen tot een schriftelijke voorselectie besluit. Aanmeldingsformulieren die na 30 augustus worden ontvangen zijn niet geldig en zullen niet in behandeling worden genomen.De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 11, 12 en 13 september 2021. Na de gesprekken stelt de LAC een lijstvolgorde vast en krijgen de leden van D66 Amsterdam Zuid de kans om te stemmen over de kandidatenlijst. De definitieve lijstvolgorde is naar verwachting begin november bekend.

Voor samenstelling van de kandidatenlijst wordt gekeken naar de kwaliteiten en competenties die nodig zijn voor het werk als lokale volksvertegenwoordiger. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten, kijken we naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de Amsterdamse samenleving.

Informatiebijeenkomsten
Twijfel je of heb je behoefte aan meer informatie over het werk als stadsdeelcommissielid of over de kandidaatstellingsprocedure? Kom dan naar een informatiebijeenkomst! Wij organiseren in juli en augustus 4 informatiebijeenkomsten. Mail even met ons bestuurslid Samantha (samanthavdhoek@gmail.com) en kom naar een van de volgende bijeenkomsten:

  • Woensdag 14 juli: online informatiebijeenkomst vanaf 20.00
  • Zaterdag 31 juli: informatiebijeenkomst op een fysieke locatie van 13.00 tot 15.00
  • Dinsdag 10 augustus: online informatiebijeenkomst vanaf 20.00
  • Woensdag 25 augustus: informatiebijeenkomst op een fysieke locatie vanaf 19.30. Aansluitend vindt de zomerborrel van D66 Amsterdam Zuid plaats.

Bij elke informatiebijeenkomst is tenminste 1 stadsdeelcommissielid en iemand uit het bestuur aanwezig. Er wordt een korte presentatie gegeven met daarna ruimte voor vragen.

Het concept verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam Zuid is te raadplegen. Dit programma wordt nog ter goedkeuring aan de leden voorgelegd op de eerstvolgende deelafdelingsvergadering.