Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juli 2021

“Meer bakken, meer legen, meer vegen”

Overlast van kartonafval is een grote ergernis van veel Amsterdammers. Door de explosie van webwinkelen is er een structureel tekort aan capaciteit om het kartonafval in te zamelen. Vaak zijn kartoncontainers vol en verstopt. Even verder lopen loont niet altijd. Veel containers zitten vaak vol. Alleen samen krijgen we de stad schoon: bewoners, ondernemers en gemeente. Ilana Rooderkerk (D66 Gemeenteraadslid) en Erik Schmit (D66 Stadsdeelcommissielid in Zuid) vroegen het stadsbestuur om actie.

“Veel bewoners benaderen ons dat de kartoncontainers vol zitten. Gevolg is dat je bijvoorbeeld vaak in het weekend grote stapels karton bij de containers ziet liggen. En dat leidt tot nog grotere afvaloverlast”, zegt Erik Schmit (lid van de stadsdeelcommissie namens D66 in stadsdeel Zuid), “Dit was voor ons aanleiding om een advies in te dienen bij het stadsdeelbestuur van Zuid om het aantal kartoncontainers en/of de frequentie van legen te verhogen. Het advies kreeg unanieme support in de stadsdeelcommissie en het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan”

Ilana Rooderkerk (D66 Gemeenteraadslid) pikte dit signaal op en vroeg het college om maatregelen tegen de kartonoverlast. “Meer bakken, meer legen, meer vegen” is nu nodig om de karton-overlast tegen te gaan”, aldus Ilana Rooderkerk. De wethouder zegde toe met maatregelen te zullen komen. D66 vroeg het stadsbestuur ook te kijken naar de opbrengt van karton. De kartonprijzen stijgen immers door de toegenomen vraag.