Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 oktober 2021

Focus op middenhuur in Zuid

De woningmarkt in Amsterdam staat sterk onder druk. Veel mensen redden het niet op de vrije markt. Daarom vindt D66 het belangrijk om elke kans te benutten om meer middenhuur te realiseren. Zo komen meer huizen beschikbaar voor mensen uit de zorg, het onderwijs of bij de politie, voor wie de stad te duur dreigt te worden.

Het college kondigde soepelere regels aan voor projectontwikkelaars om woningen te bouwen in het middensegment. Erik Schmit, stadsdeelcommissielid namens D66 Zuid vroeg het Dagelijks Bestuur welke kansen zij ziet om nu nog meer middeldure huurwoningen in stadsdeel Zuid te realiseren.

De soepelere regels gelden voor lege percelen in bestaande buurten of oude losstaande panden met de bestemming wonen die gesloopt mogen worden. Het Dagelijks Bestuur van Zuid zegde toe dat het realiseren van meer middeldure woningen onverminderd haar prioriteit heeft, zowel in de nieuwbouw als bij transformatie. Het stadsdeel is daarbij welk afhankelijk van vastgoedeigenaren. Het stadsdeel zal in de onderhandelingen met vastgoedeigenaren de soepelere regels voor het realiseren van middenhuur nu uitdrukkelijk als uitgangspunt nemen.

Op dit moment worden er 99 middenhuur woningen in Buitenveldert en circa 70 in de Pijp gerealiseerd. D66 Zuid hoopt dat met de soepele regels nog meer middenhuur woningen beschikbaar komen voor maatschappelijke beroepsgroepen. Ook zij verdienen een fijne plek om te wonen in Zuid.