Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 december 2021

Fractie D66 zet zich in voor natuurinclusieve stad

D66 zet zich in voor een natuurinclusieve stad. Eerder pleitten we voor extra geld voor onderhoud van onze stadsparken, de aanleg van postzegelparken en de aanleg van het nieuwe Boelebos. Ook het groene daken-initiatief juichen we van harte toe. Maar ook het behoud van gierzwaluwen heeft onze aandacht.

Alexander Doijer: “Als stadsdeelcommissielid ging ik op stap met bewoners die de gierzwaluw een warm hart toedragen. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw is het belangrijk dat we plekken voor gierzwaluwen behouden, bijvoorbeeld door het plaatsen van nestkasten. Hier stelde ik vragen over in de stadsdeelcommissie. Want ook bij nieuwbouw zie ik graag plekken voor gierzwaluwen. De gemeente hanteert hiervoor het handboek natuurinclusief bouwen. Ook worden bewoners financieel ondersteund die nestkastjes voor gierzwaluwen en huismussen ophangen.”

Want wat D66 betreft hoort bij een natuurinclusieve stad zowel flora als fauna. Daar blijven wij ons graag voor inzetten.