Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 december 2021

Budget in Zuid voor communicatie met internationals

Stadsdeel Zuid heeft een apart budget in 2022 vrijgemaakt voor de communicatie
met internationals. D66 Zuid is hier heel blij mee, want de partij vroeg de afgelopen
jaren bij voortduring hierom. Tot nu toe bleek dat het afhing van de betreffende
ambtenaar of bij een project ook in het Engels werd gecommuniceerd. Dat is hopelijk
vanaf nu afgelopen.

 

Alle bewoners bereiken 
Voor D66 Zuid is het van belang dat álle bewoners bereikt worden met informatie en
dat iedereen mee kan doen. Veel bewoners in Zuid hebben een internationale
achtergrond en die worden niet bereikt als er alleen in het Nederlands wordt
gecommuniceerd. Dan gaat het niet alleen om praktische informatie, bijvoorbeeld
over ophalen van vuilnis, kapotte verlichting of overlast. Het gaat er ook om dat
internationals zich betrokken voelen en meepraten over een herinrichting van de
straat of een nieuw speelpleintje om de hoek.

Communicatie in het Engels helpt Engelstaligen, maar het blijkt ook makkelijker voor
vertalingen (bijvoorbeeld via Google translate) naar andere talen dan vertalen vanuit
het Nederlands. Dat hoorde Alexander Doijer, stadsdeelcommissielid voor D66 in
Zuid. Doijer, zelf ook international, opgegroeid in Brazilië: “Dit is fantastisch nieuws voor al
die internationals in Zuid die mee willen praten, doen of tenminste goed
geïnformeerd willen zijn. Tot nu toe was het hapsnap en vaak een individuele keuze
van een ambtenaar. Ik hoop dat die situatie nu verleden tijd is!”

Hogere respons
Het resultaat van communiceren bleek het afgelopen jaar toen stadsdeel Zuid voor
het eerst een stadsdeelbrede enquete onder bewoners ook in het Engels was
verspreid. Maar liefst 19% reageerde in het Engels. Dit laat zien dat internationals
mee willen doen, als ze maar de kans krijgen. Door het pleidooi van D66 is dit jaar
ook voor het eerst in het Engels gecommuniceerd over de zogenaamde
“buurtbudgetten”. Hierbij mogen bewoners bepalen hoe bepaald budget in hun wijk
besteed wordt. Juist daar is een hoge respons en betrokkenheid van zoveel mogelijk
bewoners van groot belang.
Hoe het geld precies besteed zal worden is nog niet bekend, maar D66 zal er op
blijven letten dat zoveel mogelijk wordt gedaan om ook internationals te bereiken en
te betrekken.

Erik Schmit (Stadsdeelcommissielid in Zuid): “Als D66 willen we dat zoveel mogelijk
mensen mee kunnen doen en goed geïnformeerd zijn. Zeker ook met het oog op de
verkiezingen in maart waar veel internationals kunnen stemmen voor de
gemeenteraad. Alle EU-burgers en niet EU-burgers die langer dan vijf jaar in
Nederland verblijven kunnen voor de gemeenteraad stemmen. Voor het bereiken
van de internationals in ons mooie stadsdeel is dit budget daarom echt enorm goed
nieuws!”