Steun ons en help Nederland vooruit

Els Weijers – Oud Zuid

Lid stadsdeelcommissie

De belangrijkste stap die de gemeente anno 2018 moet maken is die van buiten naar binnen werken. Niet het systeem van de ambtelijke organisatie maar de leefwereld, de vraag van inwoners, moet centraal staan. Dit vraagt nogal omdenken van ambtenaren en bestuurders. Gebiedsvertegenwoordigers zoals ik kunnen hierin een sleutelrol vervullen. Ik wil mij inzetten voor een nieuwe bestuursdynamiek waarin de vraag, kennis en ervaring van inwoners het vertrekpunt is. Ik ben Els Weijers, 61 jaar, en ik weet de weg. Ook in de politiek-bestuurlijke omgeving. De stad leerde ik als 23 jarige kennen tijdens een jaarstage als opbouwwerker in de Nieuwmarktbuurt. Als student en promovenda letteren aan de UvA genoot ik de stad op andere wijze. Rond mijn 30e ging ik weer aan de slag op het maatschappelijk terrein. Vanuit stadsdeel Rivierenbuurt werd ik voor Amsterdam Zuid bestrijder van voortijdig schoolverlaten. Als beleidsmanager voor de gemeente Amstelveen deed ik ervaring op met alle beleidsterreinen, van ruimtelijke ordening tot veiligheid tot zorg en ondersteuning tot cultuur. Sinds vier jaar werk ik als programma manager sociaal domein voor drie gemeenten in NH. Een van de opgaven is de vernieuwing van de burgerparticipatie en hiervoor werk ik nauw samen met veel actieve en betrokken inwoners. Zo’n inwoner wil ik voor mijn eigen stadsdeel zijn. Ik heb nog geen partij ervaring maar voel mij thuis bij de D66 standpunten en met mijn inhoudelijke en actuele kennis, en als vrouw, kan ik stevig bijdragen aan de eigentijdse sturing op het behoud en beheer van de voorzieningen in ons fijne stadsdeel.

Meer van Els Weijers – Oud Zuid