Steun ons en help Nederland vooruit

Erik Schmit – De Pijp/Rivierenbuurt

Lid stadsdeelcommissie

Beste Amsterdammers,

Met veel plezier woon ik sinds 2011 met mijn partner in de Pijp. Ik ben 48 jaar en na een loopbaan in het buitenland nu zelfstandig ondernemer en docent bedrijfskunde aan een Amsterdamse hogeschool.

Sinds 2005 ben ik lid van D66. Ik ben D66’er omdat ik geloof dat iedereen in vrijheid zelf hun leven moet kunnen vormgeven. Het maximale uit eigen capaciteiten halen zonder de andere uit het oog te verliezen. Ik ben ook D66’er omdat wij beseffen dat er altijd mensen zullen zijn die het zelfstandig niet redden. Dan ondersteunen we elkaar, simpel en snel.

Binnen D66 Amsterdam zet ik mij reeds enkele jaren in voor Amsterdamse inwoners en ondernemers. Dit doe ik door het organiseren van bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en lokale organisaties. Luisteren naar wat er leeft bij inwoners en deze vertalen naar praktische voorstellen. Door te zorgen dat we een aantrekkelijk woon- en winkelaanbod houden en de stad toegankelijk is en bereikbaar blijft voor iedereen.

Ons stadsdeel biedt talloze mogelijkheden voor mensen van verschillende komaf, voor jong en oud en ieder met eigen idealen. Ons stadsdeel groeit en het is belangrijk om hierin een balans te vinden. Ik wil mij graag inzetten voor een gevarieerd woning- en winkelaanbod, ruimte voor fietsers, voetgangers en auto, goede scholen en parken, minder vuil op straat en meer veiligheid in ons stadsdeel.

Als lid van de Stadsdeelcommissie wil ik een verbindende en daadkrachtige rol vervullen tussen de bewoners, ondernemers, organisaties en het stadsdeelbestuur om samen te werken aan de toekomst van ons mooie stadsdeel!

Met vriendelijke groet,

Erik Schmit

Meer van Erik Schmit – De Pijp/Rivierenbuurt