Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Download hier het: Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 D66 Amsterdam Zuid

Inleiding door lijsttrekker Sebastiaan Capel

Na de verkiezingen in maart 2014 verandert er van alles in het politieke bestuur van Amsterdam: de stadsdelen worden bestuurscommissies. Maar wat niet zal veranderen is de aanwezigheid van een stevige D66-fractie in Amsterdam Zuid. Wij zullen vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed politiek en democratie zo dicht mogelijk bij de bewoners en ondernemers in Zuid brengen. En we geven ruim baan aan ideeën en initiatieven van die bewoners en ondernemers, uitgaande van hun eigen kracht. Deze twee uitgangspunten zijn de basis voor onze inzet in de nieuwe bestuurscommissie.

Het stadsdeel Zuid heeft bijna 140.000 inwoners – meer dan Maastricht of Leiden – en biedt talloze verschillende woon- en leefomgevingen. Buitenveldert is anders dan het Museumkwartier. Het Hoofddorpplein en omgeving verschilt met die van de Diamantbuurt. De Pijp en de Rivierenbuurt hebben drukke delen om uit te gaan en te winkelen, maar ook hele rustige delen. En dan groeit en bloeit de Zuidas ook steeds meer als plek om te werken en te wonen.

Die verscheidenheid betekent dat het van belang is om politiek dicht bij bewoners en ondernemers te brengen. Met kaders die voor de hele stad gelden, maar in de uitvoering afgestemd zijn op onze buurten en wijken. Met invloed van bewoners en ondernemers. Want zij weten vaak het beste wat goed is voor hun buurt. Het stadsdeel kan mensen helpen zelf vorm te geven aan hun buurt. Daar zullen wij ons als D66 voor inzetten.

Ruimte geven is onze centrale gedachte. Ruimte voor de middeninkomens op de woningmarkt. Voor ondernemers om een bedrijf te beginnen en door te groeien. Ruimte voor bewonersinitiatieven. Voor stadsgezinnen om hun kinderen op te zien groeien. Ruimte voor ontwikkeling via goed onderwijs in de buurt. En ruimte voor bewoners en bezoekers om te genieten van cultuur.

In dit verkiezingsprogramma leest u hoe wij deze gedachten vorm gaan geven in Amsterdam Zuid van 2014 tot 2018.

Herkent u de analyses? Deelt u onze visie?
Steunt u onze oplossingen?

Op 19 maart 2014 is de keuze aan u.

Sebastiaan Capel

Lijsttrekker D66 Amsterdam Zuid

Gepubliceerd op 23-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018