Steun ons en help Nederland vooruit

Verkeer en parkeren

Veilig en schoon verkeer, met meer ruimte voor fiets en voetganger

Wonen

Iedereen een eerlijke kans op een woning

Parken en Groen

Parken worden mooi en schoon gehouden, zodat iedereen er van kan genieten

Reiniging

D66 wil een schonere stad: gemeente, bewoners en ondernemers nemen samen verantwoordelijkheid

Openbare Ruimte

Groener, mooier en veiliger