Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Reiniging

Door afval meer als een grondstof te benaderen, ziet D66 hierin kansen voor een duurzamer stadsdeel. Op dit moment is in Zuid ongeveer 25% van het afval gescheiden (in de hele stad is dit 15%). D66 streeft naar 40% in 2018. Op dit moment zijn er initiatieven voor het inzamelen van plastic afval en zijn er inmiddels enkele inzamelingspunten in het stadsdeel. D66 ondersteunt dit initiatief en wil dat dit bij succes over het gehele stadsdeel wordt uitgerold. Verder wil D66 verkennen of er nog andere soorten afval gescheiden kunnen worden ingezameld.
D66 wil dat er voldoende, regelmatig geleegde ondergrondse afvalcontainers komen. Herinrichting van buurten, zoals in de Frans Halsbuurt na komst van de Boerenweteringgarage, biedt hier de ruimte voor. Voorkomen moet worden dat containerlocaties vervuilen.

D66 wil dat het stadsdeel eigen bijdragen van bewoners en gebruikers aan een schoon en leefbaar Zuid blijft stimuleren. D66 wil een langdurige (permanente) campagne in het stadsdeel om een cultuuromslag te creëren, in het bijzonder bij jongeren.

D66 wil dat het stadsdeel ‘hot spots’ van vervuiling en/of overlast in kaart brengt en daar maatregelen treft. De stadsdeelwebsite moet daarnaast op een kaart laten zien in welke straten er meldingen zijn, zodat de concentratie van meldingen inzichtelijk is. Ook kunnen zo bewoners en ondernemers zo volgen of de maatregelen van het stadsdeel een verbetering opleveren.

Verbeter scheiding van afval: zie afval als grondstof