Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en parkeren

Er is de afgelopen tijd door het stadsdeel veel geïnvesteerd in het aanpakken van ‘red routes’ en ‘black spots’: de meest onveilige routes en kruispunten. Betaald parkeren is door het stadsdeel uitgebreid om parkeeroverlast te verminderen. Een bezoekersregeling voor parkeren is ingevoerd met halve prijs voor bezoekers, zodat de parkeerkosten niet of minder een belemmering zijn. Om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en parkeren beter mogelijk te maken is besloten een parkeergarage aan te leggen tussen Hobbemakade en Ruysdaelkade (Boerenwetering), met extra aandacht voor risico’s tijdens de bouw.

Veilig en schoon verkeer, met meer ruimte voor fiets en voetganger