Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen

De Amsterdamse huizenmarkt is overspannen. De prijzen van koop- en huurwoningen schieten omhoog en kunnen alleen nog worden betaald de mensen met een hoog inkomen. Voor de lage inkomens is er een grote voorraad sociale huur woningen: maar liefst 58% van de Amsterdamse woningen. Tussen die twee groepen is een gat ontstaan, waardoor het voor mensen met een middeninkomen bijna onmogelijk wordt een woning te vinden.

D66 wil dat Amsterdam Zuid een gemengd stadsdeel wordt met een diversiteit aan woningen voor alle bevolkingsgroepen, van rijk en arm, jong en oud, allochtoon en autochtoon. D66 kiest daarom radicaal voor middenhuurders moet kiezen. Het grootste deel van de nieuwbouw tot 2020 zal in het middenhuursegment moeten vallen. Dit biedt ook kansen voor stadsgezinnen met een middeninkomen waarvoor een groter huis te duur is. Als er een nieuw huis vrijkomt gaat die wat D66 betreft naar een ‘middenhuurder’.

D66 wil geen vaste norm voor sociale huur bij een individueel nieuwbouwproject, maar het aandeel sociale huur aanpassen aan de omvang van de doelgroep van sociale huurwoningen in het hele stadsdeel. Een verkleining van het aandeel sociale huurwoningen is acceptabel, vooral als dit ten goede komt aan meer huurwoningen in de vrije sector, betaalbaar voor middeninkomens.

Iedereen een eerlijke kans op een woning